Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56407
Nhan đề: Góp bàn về chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thanh Thủy
Hà, Quang Thụy
Phan, Xuân Hiếu
Nguyễn, Trí Thành
Từ khoá: Chiến lược phát triển
Trí tuệ nhân tạo
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 11 .- Tr.8-11
Tóm tắt: Trí tuệ nhân tạo (AI) hiện đang phát triển với tốc độ "hàm mũ", có nhiều đóng góp quan trọng vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống con người. Tuy nhiên, AI là một lĩnh vực rất phức tạp và cũng tạo ra nhiều thách thức đáng lo ngại. Trong hiện tại và 5 năm tới, nhu cầu và quy mô của thị trường AI toàn cầu là rất lớn; ở Việt Nam, trong đào tạo và nghiên cứu, AI cũng không còn quá xa lạ, thậm chí đã có những thành tựu bước đầu. Vậy Việt Nam cần có chiến lược như thế nào để khai thác được những lợi thế này trong phát triển AI?
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56407
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.57 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.