Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56411
Title: Năng lực quản lý nhà nước của công chức cấp xã ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh: Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Thái, Thị Kim Oanh
Keywords: Công chức cấp xã
Năng lực quản lý nhà nước
Huyện Hương Khê
Tỉnh Hà Tĩnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 521 .- Tr.47-49
Abstract: Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đó, thời gian qua huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều cách thức để nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ công chức cấp xã, tuy nhiên thực tế vẫn còn nhiều bất cập cần phải tháo gỡ và giải quyết. Bài viết nhằm nghiên cứu, đánh giá thực trạng năng lực quản lý nhà nước của công chức cấp xã ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, từ đó đề xuất một số giải pháp có tính hệ thống nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước của công chức cấp xã ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56411
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.28 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.