Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56413
Title: Xây dựng đô thị thông minh: Kinh nghiệm của Hàn Quốc và một số gợi mở cho Việt Nam
Authors: Trần, Minh Tuấn
Keywords: Đô thị thông minh
Kinh nghiệm
Hàn Quốc
Việt Nam
Gợi mở
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 11 .- Tr.18-21
Abstract: Ứng dụng công nghệ tiên tiến sẽ giúp các địa phương xây dựng được chiến lược thích ứng mới để tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, năng lượng, nâng cao khả năng ứng phó, chống chịu với thách thức, giúp giải quyết các vấn đề ở quy mô lớn hơn, toàn diện và kịp thời hơn. Do đó, phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) được xác định là giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy phát triển đô thị nhanh và bền vững hơn. Trên cơ sở tìm hiểu mô hình tiêu biểu của Hàn Quốc, bài báo đưa ra một số nội dung cần lưu ý trong công tác xây dựng ĐTTM ở Việt Nam trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56413
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.