Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56420
Title: Keylab PRT: Điểm sáng phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia
Authors: Xuân Diện
Keywords: Keylab PRT
Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 11 .- Tr.32-33
Abstract: Là 1 trong 17 phòng thí nghiệm trọng điểm của cả nước, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ lọc, hóa dầu (Keylab PRT) trực thuộc Bộ công thương (cơ quan chủ trì là Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam) đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, xứng đáng là ''điểm sáng'' trong việc phát huy sức mạnh của các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56420
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.99 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.