Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56431
Title: Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sống biển - Chặng đường 10 năm đầy thách thức để vươn lên
Authors: Nguyễn, Ngọc Quỳnh
Keywords: Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia
Động lực học sông biển
Thách thức
Chặng đường 10 năm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 11 .- Tr.34-35
Abstract: Kể từ khi thành lập, Phòng thí nghiệp trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển (Phòng TNTĐ) luôn giữ vững phương châm đứng vững để phát triển và đạt được nhiều thành quả rất đáng tự hào. Bài viết điểm lại một số kết quả chính trong hoạt động khoa học và công nghệ mà Phòng TNTĐ đạt được trong thời gian qua.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56431
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.231.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.