Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56431
Nhan đề: Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về động lực học sống biển - Chặng đường 10 năm đầy thách thức để vươn lên
Tác giả: Nguyễn, Ngọc Quỳnh
Từ khoá: Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia
Động lực học sông biển
Thách thức
Chặng đường 10 năm
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 11 .- Tr.34-35
Tóm tắt: Kể từ khi thành lập, Phòng thí nghiệp trọng điểm quốc gia về động lực học sông biển (Phòng TNTĐ) luôn giữ vững phương châm đứng vững để phát triển và đạt được nhiều thành quả rất đáng tự hào. Bài viết điểm lại một số kết quả chính trong hoạt động khoa học và công nghệ mà Phòng TNTĐ đạt được trong thời gian qua.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56431
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.