Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56444
Title: Bình Phước: Hiệu quả bước đầu tư một dự án nông thôn miền núi
Authors: Đoàn, Thanh Hải
Keywords: Bình Phước
Dự án nông thôn miền núi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 11 .- Tr.41-43
Abstract: Với mục tiêu tạo ra nguồn phân bón hữu cơ vi sinh có chát lượng cao để khắc phục sự thiết hụt nguồn phân hữu cơ, giúp nông dân tăng năng suất và chất lượng gần 450 ngàn ha cây trồng của tỉnh, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) tỉnh Bình Phước đã triển khai Dự án: ''Xây dựng mô hình ứng dụng KH&CN sản xuất các chế phẩm sinh học Hudavil và phân bón hữu cơ Hudavil từ chất thải rắn và bùn hồ sinh học của các nhà máy chế biến tinh bột sắn tại tirh Bình Phước''. Dự án thuộc Chương trình nông thông miền núi do Bộ KH&CN trực tiếp quản lý. Mặc dù đang trong quá trình triển khai, nhưng dự án đã mang lại những hiệu quả rất thiết thực và được đánh giá là một dự án tiêu biểu của Chương trình trong giai đoạn này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56444
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.112.172


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.