Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56454
Title: Bộ KH&CN: Đẩy mạnh ứng dụng ĐTĐM nguồn mở trong phát triển hạ tầng CNTT
Authors: Ngô, Minh Phước
Hà, Quốc Trung
Nguyễn, Thị Hồng
Ngô, Văn Thành
Tống, Việt Hùng
Keywords: Bộ KH&CN
Đẩy mạnh ứng dụng ĐTĐM
Nguồn mở
Phát triển hạ tầng CNTT
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 12 .- Tr.29-32
Abstract: Điện toán đám mây (ĐTĐM) là một giải pháp toàn diện, cung cấp mọi khả năng liên quan đến công nghệ thông tin (CNTT) dưới dạng các "dịch vụ". Nó là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng internet, cung cấp tài nguyên chia sẻ giống như dòng điện được phân phối trên lưới điện. Nhờ tính linh hoạt trong chức năng phân phát tài nguyên theo yêu cầu, ĐTĐM đã tạo ra những thay đổi mang tính đột phá cả về tư duy và hành động trong chiến lược phát triển của nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56454
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.