Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56463
Title: Đánh giá của du khách về hoạt động du lịch tại thành phố Cần Thơ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
Authors: Huỳnh, Văn Đà
Phạm, Nguyễn Thúy Oanh
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu cảm nhận và đánh giá của du khách về hoạt động du lịch tại thành phố Cần Thơ trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Từ đó đưa ra những giải pháp để phục hồi và phát triển du lịch của thành phố sau đại dịch.
Description: 91 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56463
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.02 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.