Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56466
Title: Đánh giá các yếu tố tác động đến ý định quay lại của du khách nội địa tai Thành phố Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Văn Đà
Trần, Thị Bích Trâm
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với mục tiêu tìm hiểu về thực trạng hành vi du lịch và phân tích các nhân tố tác động đến ý định quay lại của du khách nội địa tại Thành phố Cần Thơ. Từ đó đề ra các giải phát nhằm nâng cao hình ảnh điểm đến, thu hút và hình thành ý định quay lại của du khách nội địa tại TPCT. Các phương pháp sử dung chính là thống kên mê tả, đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach Alpha, phân tích nhân tố EFA và hồi quy tuyến tính.
Description: 101 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56466
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.