Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56467
Title: Phân tích biện pháp ứng phó dịch bệnh Covid-19 của ngành du lịch thành phố Cần Thơ
Authors: Huỳnh, Văn Đà
Nguyễn, Hải Triều
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với đề tài “Phân tích biện pháp ứng phó dịch bệnh Covid-19 của ngành du lịch thành phố Cần Thơ”, thông qua việc tìm hiểu, khảo sát, thu thập, xử lý thông tin có thể tổng hợp được những biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành du lịch tại Thành phố Cần Thơ. Từ đó có thể thấy được những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trên cơ sở đó đề xuất giải pháp phục hồi và định hướng phát triển ngành du lịch Thành phố Cần Thơ sau đại dịch Covid-19. Tổng hợp kinh nghiệm, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành du lịch Cần Thơ từ các cơ quan chức năng và các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch. Từ những thông tin tổng hợp rút ra kinh nghiệm, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong du lịch. Đề ra giải pháp và định hướng phát triển ngành du lịch Thành phố Cần Thơ trong thời kỳ “Hậu Covid”. Đề tài được thực hiện với các phương pháp nghiên cứu bao gồm phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp; phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấp với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS; phương pháp khảo sát thực địa.
Description: 129 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56467
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.16 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.