Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56468
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái VQG U Minh Thượng, Tỉnh Kiên Giang
Authors: Đào, Ngọc Cảnh
Phạm, Văn Quyết
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với mục tiêu phân tích tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch sinh thái VQG U Minh Thượng từ đó đưa ra các giải pháp phát triển du lịch trong tương lai. Với phương pháp ngiên cứu thu nhập và xử lí số liệu, phương pháp khảo sát thực địa và phương pháp phân tích swot
Description: 63 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56468
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.28 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.