Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56470
Title: Sự tham gia của cộng đồng trong DLST ở VQG U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Trọng Nhân
Nguyễn, Thị Kim Chi
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu về sự tham gia vào du lịch sinh thái của cộng đồng ở VQG U Minh Thượng và đưa ra giải pháp thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng vào DLST ở VQG U Minh Thượng
Description: 101 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56470
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.