Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56472
Title: Khai thác văn hoá Chăm tại làng Chăm Đa Phước và làng chăm Châu Giang phục vụ sự phát triển du lịch ở An Giang
Authors: Nguyễn, Trọng Nhân
Lê, Diễm Nhi
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu là khả năng và thực trạng khai thác văn hoá Chăm tại làng Chăm Đa Phước và làng chăm Châu Giang nhằm tìm hiểu những nét văn hoá đặc trưng của dân tộc Chăm phục vụ cho sự phát triển du lịch ở An Giang từ đó đưa ra những định hướng và giải pháp để khai thác văn hoá Chăm đưa vào phát triển du lịch hiệu quả và thiết thực hơn. Phương pháp nghiên cứu gồm phương pháp thu thập và xử lý tài liệu chủ yếu trên các tờ báo, sách và tài liệu để khai thác những thông tin phù hợp với đề tài, phương pháp khảo sát thực tế đến làng Chăm để ghi chép một cách chân thật về đời sống sinh hoạt hằng ngày của dân tộc Chăm và phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi có sẵn để phỏng vấn du khách và phân tích dữ liệu bằng cách liệt kê số liệu dựa trên bảng câu trả lời phỏng vấn của du khách để đánh giá khả năng khai thác văn hoá Chăm trong du lịch
Description: 76 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56472
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.