Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56473
Title: Đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tại di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ long tuyên cần thơ
Authors: Huỳnh, Văn Đà
Nguyễn, Thùy Trang
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Mục tiêu của luận văn nhằm tìm ra hướng phát triển mới cho loại hình du lịch văn hóa-lịch sử, xác định những nguyên nhân ảnh hưởng đến điểm di tích và đề xuất ra những biện pháp nâng cao để phát triển du lịch theo hướng tốt nhất cho ngành du lịch của TP. Cần Thơ.
Description: 87 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56473
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.