Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56479
Title: Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch cộng đồng tại đảo Hòn Sơn tỉnh Kiên Giang
Authors: Đào, Ngọc Cảnh
Phạm, Nguyễn Phương Bình
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài với mục tiêu nghiên cứu phân tích, đánh giá những tiềm năng, lợi thế của đảo Hòn Sơn trong việc phát triển du lịch cộng đồng; đánh giá thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại đảo hòn Sơn và đề xuất các định hướng, giải pháp phát triển du lịch cộng đồng tại đảo Hòn Sơn. Phương pháp nghiên cứu gồm phương pháp thu thập và xử lý số liệu thứ cấp từ các nguồn sách báo, tạp chí khoa học, Sở VH TT DL tỉnh Kiên Giang, UBND xã Lại Sơn; Phương pháp quan sát thực địa bằng việc đi thực tế tại đảo Hòn Sơn; Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi, phóng vấn khách du lịch tại đảo hòn Sơn.
Description: 60 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56479
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.