Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56516
Title: Hơn 850 Giấy chứng nhận bảo hộ dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa lý được cấp cho các sản phẩm nông nghiệp
Keywords: Hơn 850 Giấy chứng nhận bảo hộ
Nguồn gốc địa lý
Được cấp
Sản phẩm nông nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 12 .- Tr.49b
Abstract: Trong khuôn khổ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ, ngày 23/11/2018, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ Đồng Tháp đã tổ chức Hội thảo "Kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm nông nghiệp được bảo hộ quyền SHTT".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56516
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
568.07 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.