Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56534
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Thủy-
dc.date.accessioned2021-06-29T03:47:38Z-
dc.date.available2021-06-29T03:47:38Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-4794-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56534-
dc.description.abstractViệt Nam thời cận đại đã diễn ra cuộc đụng độ và tiếp xúc giữa hai nền văn hóa Đông Tây. Trong sự đụng độ và tiếp xúc đó, đã xuất hiện các cuộc vận động văn hóa - xã hội đi theo hướng "thâu hóa", tiếp biến các yếu tố mới của văn hóa phương Tây trên cơ sở truyền thống nhằm tạo nên nền văn hóa Việt Nam hiện đại và có tính dân tộc. Với bài viết này, tác giả muốn đặt các cuộc vận động văn hóa - xã hội trong quá trình "Dân tộc hóa", "Cận đại hóa" ở Việt Nam thời cận đại để phân tích và luận giải.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 60 .- Tr.47-53-
dc.subjectCận đại hóavi_VN
dc.subjectDân tộc hóavi_VN
dc.subjectThâu hóavi_VN
dc.subjectTiếp biếnvi_VN
dc.subjectVận động văn hóa- xã hộivi_VN
dc.titleVài nhận xét về các cuộc vân động văn hóa-xã hội ở Việt Nam trong quá trình "Cận đại hóa"vi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.71 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.