Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56535
Title: Một cách hiểu về chủ nghĩa siêu thực trong thơ hiện đại
Authors: Đinh, Minh Hằng
Keywords: Chủ nghĩa siêu thực
Lý thuyết hiện đại
Thơ hiện đại
Thơ siêu thực
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 60 .- Tr.54-57
Abstract: Bài viết hướng đến việc cung cấp một cách hiểu về chủ nghĩa siêu thực trong mối liên hệ với nghê thuật ý niệm, chủ nghĩa tượng trưng và trong mối quan hệ giữa tạo tác và tiếp phẩm nghệ thuật. Thông qua việc phân tích quan điểm về siêu thực của Tristan Tzara, thực hành nghệ thuật của Marcel Duchamp và một số tác phẩm hội họa siêu thực của René Magritte, bài viết làm rõ những vấn đề về siêu thực như: ý niệm trong siêu thực, ý nghĩa của tác phẩm siêu thực, sức sống của một tác phẩm siêu thực... Bài việc cũng phân biệt chủ nghĩa siêu thực và chủ nghĩa tượng trưng trong thơ, từ đó xác lập một cách nghĩ mới về thơ siêu thực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56535
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.