Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56539
Title: Tổng hợp hiệu quả và tính chất quan của một số salophen dùng làm chemosensor quang trong phân tích ion kim loại chuyển tiếp
Authors: Nguyễn, Quang Trung
Phạm, Thị Phương Nam
Vũ, Đức Lợi
Nguyễn, Văn Tuyến
Keywords: Dẫn xuất
Salophen
Tính chất quang
Tổng hợp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 61 .- Tr.7-10
Abstract: Các phối tử bazơ Schiff dạng salen có hệ điện tử π liên hợp thường hấp thụ tử ngoại và phát huỳnh quang mạnh ngay cả khi có hay không có các ion kim loại, có khá nhiều bài báo về sensor quang dạng salen nhằm phân tích các ion kim loại như Zn²⁺, Cu²⁺, Hg²⁺. Trong nghiên cứu này, các phối tử salophen có nhóm thế ở vị trí 5 trong vofg salicyl được điều chế từ 1,2-phenylenediamine và các salicylaldehyd với hiệu suất cao (>90%) bằng sự hỗ trợ của siêu âm. Các đặc trưng phổ của chúng như NMR, IR và ESI-MS đã được nghiên cứu và tính chất hấp thụ UV-Vis, phát xạ huỳnh quang của chúng cũng được xác định. Hy vọng các phối tử salophen tổng hợp được này hoàn toàn có thể làm sensor có độ nhạy và độ chọn lọc cao cho phân tích các ion kim loại chuyển tiếp như Hg²⁺, Cu²⁺, Zn²⁺.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56539
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.