Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56539
Nhan đề: Tổng hợp hiệu quả và tính chất quan của một số salophen dùng làm chemosensor quang trong phân tích ion kim loại chuyển tiếp
Tác giả: Nguyễn, Quang Trung
Phạm, Thị Phương Nam
Vũ, Đức Lợi
Nguyễn, Văn Tuyến
Từ khoá: Dẫn xuất
Salophen
Tính chất quang
Tổng hợp
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 61 .- Tr.7-10
Tóm tắt: Các phối tử bazơ Schiff dạng salen có hệ điện tử π liên hợp thường hấp thụ tử ngoại và phát huỳnh quang mạnh ngay cả khi có hay không có các ion kim loại, có khá nhiều bài báo về sensor quang dạng salen nhằm phân tích các ion kim loại như Zn²⁺, Cu²⁺, Hg²⁺. Trong nghiên cứu này, các phối tử salophen có nhóm thế ở vị trí 5 trong vofg salicyl được điều chế từ 1,2-phenylenediamine và các salicylaldehyd với hiệu suất cao (>90%) bằng sự hỗ trợ của siêu âm. Các đặc trưng phổ của chúng như NMR, IR và ESI-MS đã được nghiên cứu và tính chất hấp thụ UV-Vis, phát xạ huỳnh quang của chúng cũng được xác định. Hy vọng các phối tử salophen tổng hợp được này hoàn toàn có thể làm sensor có độ nhạy và độ chọn lọc cao cho phân tích các ion kim loại chuyển tiếp như Hg²⁺, Cu²⁺, Zn²⁺.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56539
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.