Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5653
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhan, Tấn Tài-
dc.contributor.authorBiện, Thị Thùy Trang-
dc.date.accessioned2018-12-20T01:54:09Z-
dc.date.available2018-12-20T01:54:09Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.otherB1401008-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5653-
dc.description81 trvi_VN
dc.description.abstract“Hệ thống quản lý cơ sở vật chất của một trung tâm ngoại ngữ” được đề xuất với mong muốn xây dựng được một hệ thống hỗ trợ cho trung tâm thực hiện các nghiệp vụ quản lý, giảm bớt thời gian thực hiện, khối lượng công việc cho cán bộ quản lý cơ sở vật chất, tăng độ chính xác cho việc lập báo cáo thống kê và tăng giá trị sử dụng cơ sở vật chất. Đồng thời, dữ liệu khi lưu trữ trên hệ thống có thể dễ dàng sao lưu dự phòng, phục hồi khi hư hỏng hoặc có sự cố. Hệ thống được xây dựng trên cơ sở tích hợp đầy đủ các quy trình quản lý nghiệp vụ của trung tâm ngoại ngữ. Ngoài ra, hệ thống được phát triển dựa trên các công cụ hỗ trợ như hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, trình duyệt Apache và các công nghệ như JavaScript, Laravel, Bootstrap, HTML, CSS, Jquery, Ajax...vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectCÔNG NGHỆ THÔNG TINvi_VN
dc.titleHỆ THỐNG QUẢN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA MỘT TRUNG TÂM NGOẠI NGỮvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.