Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56570
Title: Xác định hiệu quả hấp thụ amoni của vật liệu EBB cải tiến
Authors: Hoàng, Lương
Trịnh, Văn Tuyên
Nguyễn, Tuấn Minh
Tăng, Thị Chính
Đặng, Thanh Tú
Nguyễn, Thị Diễm
Ngô, Đạt Trung
Keywords: Amoni
EBB cải tiến
Liều lượng hấp thụ
pH
Thời gian hấp thụ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 61 .- Tr.69-72
Abstract: Nghiên cứu này đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp tụ NH₄⁺ của vật liệu EBB cải tiến (m-EBB) như pH, liều lượng và thời gian hấp thụ. Vật liệu EBB cải tiến được chế tạo từ sự phối trộn nghiêm ngặt giữa các thành phần vật liệu thân thiện với môi trường, bao gồm than hoạt tính, zeolite, keramzit, cát và xi măng với tỷ lệ tương ứng 14, 22, 36, 14 và 14%. Kết quả cho thấy, khả năng hấp thụ tối đa NH₄⁺ là 18,72 mg/l, hiệu quả hấp phụ tốt nhất tại pH=6 và đạt cân bằng hấp phụ trong khoảng từ 180 đến 240 phút.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56570
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.76 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.