Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56572
Nhan đề: Lợi thế cạnh tranh và nguồn gốc lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
Tác giả: Lê, Danh Lượng
Từ khoá: Lọi thế cạnh tranh
Nguồn gốc lợi thế cạnh tranh
Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 522 .- Tr.25-27
Tóm tắt: Lợi thế cạnh tranh là thuật ngữ được sử dụng trong các tài liệu, trong giới nghiên cứu cũng như trong kinh doanh và được các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị quan tâm rất nhiều. Vậy, lợi thế cạnh tranh là gì? Và nguồn gốc của nó ra sao? Bài viết này trả lời thông qua việc khảo cứu các lý thuyết và những nghiên cứu về cạnh tranh và lợi thế cạnh tranh. Nó là cơ sở lý luận để xây dựng khung nghiên cứu về cạnh tranh và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56572
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.71 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.