Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56585
Title: Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường các tỉnh Tây Bắc
Authors: Trần, Thị Thùy Trang
Keywords: Phát triển du lịch
Bảo vệ môi trường
Vùng tây Bắc
Việt Nam
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 589 .- Tr.100-101,75
Abstract: Tây Bắc là vùng sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, đây là nơi còn lưu giữ nguyên vẹn bản sắc văn hóa truyền thống, cùng với những ưu đãi về cảnh quan thiên nhiên thì du lịch được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của vùng, các tỉnh Tây Bắc đã hợp tác nhau trong việc ban hành các cơ chế, chính sách, xúc tiến quảng bá và phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch; bên cạnh đó còn hợp tác đào tạo kỹ năng nghề cho nhân lực ngành du lịch nhờ vậy đã làm tăng chất lượng phục vụ du lịch, thu hút được lượng khách du lịch tham quan, doanh thu ngành du lịch ngày càng tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên đi kèm với các nguồn lợi kinh tế được mang lại từ du lịch, Tây Bắc phải đối diện với vấn đề ô nhiễm môi trường do mặt trái của du lịch mang lại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56585
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.