Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56590
Title: Đánh giá quản lý đầu tư công của chính quyền tỉnh Nam Định
Authors: Nguyễn, Văn Hậu
Lê, Thị Hồng
Keywords: Đầu tư công
Nam Định
Quản lý đầu tư công
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 522 .- Tr.50-52
Abstract: Bài viết đánh giá quản lý đầu tư công (ĐTC) của tỉnh Nam Định, một mặt giúp chính quyền tỉnh Nam Định có thêm một cơ sở để hoàn thiện quản lý ĐTC của mình, mặt khác cũng là gợi ý cho các địa phương khác trong cả nước thực hiện những điều chỉnh cần thiết trong quản lý ĐTC. Quản lý đầu tư công của tỉnh Nam Định trong thời gian vừa qua chưa thực sự khoa học, nguyên nhân có từ tất cả các giai đoạn trong quy trình quản lý DA ĐTC của tỉnh, thậm chí còn có chứa đựng nhiều yếu tố chủ quan trong quản lý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56590
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.72 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.