Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56598
Title: Nghiên cứu sự thay đổi đặc tính lý hóa học và hình thái phẫu diện đất phèn đồng bằng sông Cửu Long sau hơn 20 năm công tác
Authors: Trần, Văn Hùng
Lê, Phước Toàn
Trần, Văn Dũng
Ngô, Ngọc Hưng
Keywords: Đất phèn
Hình thái phẫu diện đất
Phân loại đất
ĐBSCL
Đặc tính hóa học đất phèn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số chuyên đề .- Tr.125-136
Abstract: Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá thay đổi đặc tính lý hóa học và hình thái đất phèn đồng bằng sông Cửu Long (ĐRSCL) sau hơn 20 năm canh tác. Lựa chọn nghiên cứu 5 phẫu diện đất phèn Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang CHA-HG), Bến Kè, Thạnh Hóa, Long An (BK-LA), Tân Thạnh, Long An (TT-LA), Phước Long, Bạc Liêu (PL-BL) và Tân Lập, Tiền Giang (TL-TG) trên các vùng sinh thái nông nghiệp khác nhau. Phẫu diện đất HA-HG và BK-LA thuộc đất phèn hoạt động nặng (Epi Orthi Thionic) có xuất hiện các đốm jarosit màu vàng rơm (2.5Y6/8-8/8), độ sâu xuất hiện <50 cm. Các phẫu diện đất PL-BL, TT-LA và TL-TG thuộc biểu loại đất phèn hoạt động nhẹ (Endo Orthi Thinnic) các đốm iarosit xuất hiện >50 cm, có tầng chứa vật liệu sinh phèn Crp ở độ sâu >80 cm cách lớp đất mật. Hình thái các phẫu diện PL-BL và BK-LA năm 1992 so năm 2015 không có sự khác biệt đáng kể trong phân tầng, chỉ thay đổi một ít về màu đốm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56598
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.68 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.