Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/566
Title: Một số mảnh ghép gợi mở về kiến trúc Việt Nam
Authors: Nguyễn, Hồng Thục
Keywords: Kiến trúc Việt Nam
Mảnh ghép gợi mở
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 273 .- Tr.22-27
Abstract: Diện mạo kiến trúc sẽ ra sao khi đô thị Việt Nam đang mắc phải 3 nhược điểm lớn tác động đến tổ chức không gian: Chất lượng con người đô thị (văn hoá, trình độ lao động), chất lượng xây dựng (kiến trúc toàn cầu hóa và hạ tầng yếu kém), và căn bệnh liên tục bành trướng đô thị “bẩn” ra vành đai xanh ngoại vi, bất chấp tính bền vững. Bài viết nêu ra các qui tắc mới, đúng đắn nhất trong Kiến trúc hiện đại là sự tìm kiếm bản sắc địa phương, phù hợp với người dân và địa điểm.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/566
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.2 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.