Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56605
Title: Đánh giá độ phì nhiêu đất lúa theo hệ thống FCC và đề xuất giải pháp cải thiện độ phì nhiêu đất tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Thị Phương Đài
Võ, Quang Minh
Lê, Văn Khoa
Thái, Thành Dư
Keywords: Đất lúa
Độ phì nhiêu đất
FCC
Khuyến cáo
Trở ngại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số chuyên đề .- Tr.150-159
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định tiềm năng và phân bố độ phì nhiêu đất, xác đinh các trở ngại của đất trồng lúa tù đó đề xuất các khuyến cáo cho đất canh tác lúa tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cửu cho thấy, trên địa bàn tỉnh đã xác định được 12 loại độ phì cho canh tác lúa (CCC, LLC, LCC, CCCf⁻, OOCf⁻, LSkeoS, LkeoRkeoR, SkeoSkeoS, LCioC, La⁻pLa⁻Cc⁻, La⁻pLa⁻fC, Ca⁻pCa⁻Cc⁻) với các trở ngại như có khả năng bị xói mòn do nước (LC), khả năng cung cấp chất khoáng thấp (k), khả năng giữ chất dinh dưỡng thấp (e), các bon hữu cơ thấp (o), đất chua ít (a), thiếu lân (p), khả năng cố định lân cao (i), phèn tiếm tàng, khả năng giải phóng Fe²⁺, Al³⁺ (f f), phèn hoạt động, khả năng ngộ độc Fe²⁺, Al³⁺ (c⁻ ). Đồng thời đề xuất các khuyến cáo sử dụng đất nhàm cải thiện độ phì nhiêu đất lúa giúp cho các nhà quản lý những thông tin, giải pháp trong xây dựng các định hướng quy hoạch sử dụng đất hiệu quả và làm cơ sở cho việc khuyến cáo người nông dân cải thiện đặc tính độ phì đất, nâng cao năng suất trong sử dụng đất trồng lúa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56605
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.