Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56605
Nhan đề: Đánh giá độ phì nhiêu đất lúa theo hệ thống FCC và đề xuất giải pháp cải thiện độ phì nhiêu đất tỉnh An Giang
Tác giả: Nguyễn, Thị Phương Đài
Võ, Quang Minh
Lê, Văn Khoa
Thái, Thành Dư
Từ khoá: Đất lúa
Độ phì nhiêu đất
FCC
Khuyến cáo
Trở ngại
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số chuyên đề .- Tr.150-159
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm xác định tiềm năng và phân bố độ phì nhiêu đất, xác đinh các trở ngại của đất trồng lúa tù đó đề xuất các khuyến cáo cho đất canh tác lúa tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cửu cho thấy, trên địa bàn tỉnh đã xác định được 12 loại độ phì cho canh tác lúa (CCC, LLC, LCC, CCCf⁻, OOCf⁻, LSkeoS, LkeoRkeoR, SkeoSkeoS, LCioC, La⁻pLa⁻Cc⁻, La⁻pLa⁻fC, Ca⁻pCa⁻Cc⁻) với các trở ngại như có khả năng bị xói mòn do nước (LC), khả năng cung cấp chất khoáng thấp (k), khả năng giữ chất dinh dưỡng thấp (e), các bon hữu cơ thấp (o), đất chua ít (a), thiếu lân (p), khả năng cố định lân cao (i), phèn tiếm tàng, khả năng giải phóng Fe²⁺, Al³⁺ (f f), phèn hoạt động, khả năng ngộ độc Fe²⁺, Al³⁺ (c⁻ ). Đồng thời đề xuất các khuyến cáo sử dụng đất nhàm cải thiện độ phì nhiêu đất lúa giúp cho các nhà quản lý những thông tin, giải pháp trong xây dựng các định hướng quy hoạch sử dụng đất hiệu quả và làm cơ sở cho việc khuyến cáo người nông dân cải thiện đặc tính độ phì đất, nâng cao năng suất trong sử dụng đất trồng lúa.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56605
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.