Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56608
Nhan đề: Nghiên cứu khả năng tận dụng chất dinh dưỡng trong nước thải chăn nuôi bằng sự hập phụ của zeolit
Tác giả: Lê, Thị Ánh Hồng
Đỗ, Thị Liên
Nguyễn, Viết Quốc An
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Trần, Thành
Từ khoá: Azotobaccter
Cải xanh
Hấp phụ
Thu hồi dinh dưỡng
Zeolit
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số chuyên đề .- Tr.169-174
Tóm tắt: Quá trình tận dụng và thu hồi dinh dưỡng từ những chất thải và ứng dụng vào nông nghiệp đang được quan tâm nhằm hạn chế sử dụng phân bón hóa học. Nghiên cứu với mục đích thu hồi và tận dụng dinh dưỡng từ nước thải chăn nuôi heo thông qua khá năng hấp phụ của zeolit và thử nghiệm thành phẩm phân hữu cơ sau quá trình hấp thụ lên cây cải xanh. Hiệu quả hấp phụ tổng nitơ, tổng phốt pho trong nước thải thông qua sự thay đổi các khối lượng zeoht, thay đổi thời gian sục khí và bổ sung chủng Azotobaccter đã được đánh giá.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56608
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.228.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.