Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56608
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Thị Ánh Hồng-
dc.contributor.authorĐỗ, Thị Liên-
dc.contributor.authorNguyễn, Viết Quốc An-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Nhung-
dc.contributor.authorTrần, Thành-
dc.date.accessioned2021-06-29T08:25:44Z-
dc.date.available2021-06-29T08:25:44Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-4581-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56608-
dc.description.abstractQuá trình tận dụng và thu hồi dinh dưỡng từ những chất thải và ứng dụng vào nông nghiệp đang được quan tâm nhằm hạn chế sử dụng phân bón hóa học. Nghiên cứu với mục đích thu hồi và tận dụng dinh dưỡng từ nước thải chăn nuôi heo thông qua khá năng hấp phụ của zeolit và thử nghiệm thành phẩm phân hữu cơ sau quá trình hấp thụ lên cây cải xanh. Hiệu quả hấp phụ tổng nitơ, tổng phốt pho trong nước thải thông qua sự thay đổi các khối lượng zeoht, thay đổi thời gian sục khí và bổ sung chủng Azotobaccter đã được đánh giá.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số chuyên đề .- Tr.169-174-
dc.subjectAzotobacctervi_VN
dc.subjectCải xanhvi_VN
dc.subjectHấp phụvi_VN
dc.subjectThu hồi dinh dưỡngvi_VN
dc.subjectZeolitvi_VN
dc.titleNghiên cứu khả năng tận dụng chất dinh dưỡng trong nước thải chăn nuôi bằng sự hập phụ của zeolitvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.63 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.125.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.