Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56609
Title: Bước đầu nghiên cứu hiệu quả sử dụng nước tưới nhiễm mặn được xử lý điện tử tính đến sinh trưởng và năng suất cải xanh (Brassica juncea L.): Thí nghiệm trong chậu
Authors: Nguyễn, Minh Đông
Trần, Văn Dũng
Hồ, Quốc Hùng
Trấn, Văn Nhân
Keywords: Cải xanh
Đất nhiễm mặn
Nước cấp
Nước nhiễm mặn
Nước từ tính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số chuyên đề .- Tr.175-183
Abstract: Sử dụng nước nhiễm mặn tưới cho cây trồng là nguyên nhân làm mặn hóa đất. Tưới nước từ tinh là nước được xử lý bằng cách cho nước bình thường chạy qua trường điện từ, là một giải pháp hữu ích để khắc phục vấn đề này. Thí nghiệm trong chậu được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của việc sử dụng nước tưới nhiễm mặn đã được xử lý điện từ trường đến sinh trường, năng suất của cải xanh (Brassica juncea L.) và độ mạn đất phù sa nhiễm mặn...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56609
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.23 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.54.67


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.