Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56615
Title: Khảo sát hiệu quả của dung dịch Dioxide và Axit peraxetic đến sự giảm mật số vi sinh vật và chất lượng của rau mồng tới ( Basella alba)
Authors: Tống, Thị Ánh Ngọc
Nguyễn, Cẩm Tú
Phạm, Hồng Nhị
Phan, Thị Thanh Quế
Keywords: Axitperaxetic
Dioxitcio
Conforms
E. coli
Rau mồng tơi
Vi sinh vật tổng số hiếu khí
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số chuyên đề .- Tr.206--213
Abstract: Dioxitcloruanatri (NaOCl) thường được sử dụng khử trùng trong vệ sinh công nghiệp. Ngoài ra, clo thường được ứng dụng để sát trùng bề mặt các loại rau quả và thủy sản. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng sản phẩm phụ (như trihalometan-tiền chất gây ung thư) có hại sẽ được sinh ra khi có sự hiện diện của chất hữu cơ trong nước rửa sát trùng. Vi vậy, dioxitclo (CIO.) và axit peracetic (C H.,0 ) được khuyến cáo sử dụng nhằm sát trùng bẻ mặt thực phẩm thay thế cho clo. Với mục đích đánh giá hiệu quả của dung dịch dioxitclo và axit peracetic đến sự giảm mật số vi sinh vật và chất lượng cùa rau mồng tơi (Basella alba), nghiên cứu tiến hành khảo sát với nồng độ chất sát trúng 25-100 pprti và thời gian 1-5 phút. Kết quả cho thấy sự giảm mật số vi sinh vật phụ thuộc vào loại chất sát trùng, nồng độ và thời gian ngâm khử trùng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56615
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.73 MBAdobe PDF
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.