Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56651
Title: Phát huy giá trị di sản kiến trúc trong công cuộc cách mạng số 4.0
Authors: Cao, Đình Sơn
Keywords: Phát huy giá trị di sản kiến trúc
Cách mạng số 4.0
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 282 .- Tr.51
Abstract: Di tích kiến trúc nhà cổ Huỳnh Lệ Thùy. TP sadec, Đồng Tháp, được biết đến nhờ tác phẩm film ''The lover", kể về chuyện tình của ông chủ nhà Huỳnh Lệ Thùy với nhà văn người Pháp. Như vậy, ngoài giá trị vật thể giá trị truyền thông làm tăng giả trị di sản (là sản phẩm du lịch văn hóa - kinh tế di sản).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56651
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
788.55 kBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.