Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56673
Title: Diễn đàn KTS cần có lý luận và phê bình để hiểu đúng về tác phẩm kiến trúc!
Authors: Thảo Nguyên
Keywords: Diễn đàn KTS
Cần có lý luận
Phê bình
Tác phẩm kiến trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 283 .- Tr.24
Abstract: Để tác phẩm kiến trúc có giá trị phải có lý luận làm nền tảng. Để cộng đồng đánh giá và hiểu đúng giá trị của tác phẩm, đồng thời để tác giả không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo thì cần phải có phê bình kiến trúc Đó là nội dung được trao đổi tại Hội thảo Gặp gỡ Mùa thu 2018 (do Hội KTS Việt Nam tổ chức vào ngày 17/11/2018 tại TP Huế), được đánh giá là sự kiện quan trọng của giới nghề - Hội nghị đã nhìn nhận, đánh giá hoạt động Lý luận và phê bình của Hội KTS Việt Nam trong mấy nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định cơ sở khoa học, nội dung và nhiệm vụ trong thời gian tới. TGKT trân trọng giới thiệu với bạn đọc những ý kiến được ghi nhận tại hội nghị, góp phần thúc đẩy công tác lý luận - phê bình, hướng tới xây dựng nền kiến trúc Việt Nam hiện đại và giàu bản sắc!
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56673
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
659.74 kBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.