Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/567
Title: Buông nơi quay về để hiểu trái tim mình
Authors: Lê, Oanh Ngọc
Keywords: Buông
Công trình kiến trúc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 273 .- Tr.32-34
Abstract: “Buông” là trạng thái thả mình trong thinh không – “Khi đó bạn đơn giản tồn tại, không làm gì, lặng im và hoa cỏ tự nó mọc lên. Bạn tận hưởng tiếng hót của chim chóc, màu xanh của cây cối, màu sắc đa chiều, phiêu diêu của hoa. Bạn không phải làm gì để có kinh nghiệm tồn tại. Trong trạng thái thanh bình này bạn đi vào sự hòa điệu nào đó với âm nhạc đang bao quanh. Bạn bỗng nhiên trở nên nhận biết về cái đẹp của mặt trời. Trên thế giới này có hàng triệu người chưa bao giờ tận hưởng được vẻ đẹp của mặt trời lặn, cũng như chưa bao giờ tận hưởng vẻ đẹp mặt trời mọc.”- Osho
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/567
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.61 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.207.108.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.