Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56711
Title: Những ấn tượng về & "Architect Hanoi tennis tour final 2018" "Architect Hanoi Golf tournament 2018"
Keywords: Những ấn tượng
"Architect Hanoi tennis tour final 2018"
"Architect Hanoi Golf tournament 2018"
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 283 .- Tr.78
Abstract: 2018 đánh dấu 5 năm Giải đấu Golf và Tennis của giới Kiến trúc sư được tổ chức thường niên, thu hút sự tham gia của đông đảo các công ty kiến trúc tại Hà Nội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56711
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
773.5 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.92.240


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.