Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56715
Title: Chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Narendra Modi
Authors: Nguyễn, Thị Oanh
Keywords: Ấn Độ
Cân bằng quyền lực
Quan hệ ngoại giao
Thủ tướng Modi
Hợp tác
Trung Quốc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 04 .-Tr.38-56
Abstract: Dưới thời Thủ tướng Modi, một chính sách đối ngoại thực dụng gắn liền với các nguyên tắc của chủ nghĩa hiện thực đang được Ấn Độ triển khai với Trung Quốc. Bài viết tập trung làm rõ: Mục tiêu và sự triển khai chính sách của Ấn Độ đối với Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của Thủ tướng Modi (2014-2019) thông qua bốn chính sách: Hợp tác; duy trì hiện trạng và quản lý xung đột; cân bằng quyền lực; kiềm chế. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Chính sách của Ấn Độ với Trung Quốc là chiến lược và sự phản ứng của một nước lớn đang nổi lên với một nước lớn đang trỗi dậy đầy tham vọng ở châu Á. Ấn Độ đặt mối quan hệ với Trung Quốc trong tổng thể mối quan hệ với các nước lớn, duy trì chiến lược vừa hợp tác vừa cạnh tranh, vừa là đối tác cần tranh thủ vừa là đối thủ tiềm tàng ở châu Á, trong đó vừa hợp tác vừa cạnh tranh là hai xu thế chính. Điều này hoàn toàn phù hợp với sự chuyển đổi từ chủ nghĩa lý tưởng sang chủ nghĩa thực dụng trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ cũng như sự thay đổi trong nước, khu vực và bối cảnh toàn cầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56715
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.