Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5672
Title: HỆ THỐNG QUẢN LÍ HỒ SƠ PHẬT GIÁO PHÂN HỆ QUẢN LÍ TỰ VIỆN
Authors: Trương, Minh Thái
Trần, Chí Trung
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nắm bắt được những khó khăn đó,“Hệ Thống Quản lý Hồ Sơ Phật Giáo” được phát triển dựa trên kiến trúc MVC và Framework Laravel với mong muốn tạo ra một giải pháp đơn giản, thuận tiện để quản lý thông tin tăng ni, phật tử và các cơ sở tự viện một cách hiệu quả. Việc xây dựng ứng dụng trên nền web cũng tăng tính thuận tiện cho các vị tăng, ni, phật tử có thể dễ dàng truy cập khi việc sử dụng các thiết bị có thể truy cập internet trở nên quá phổ biến trong thời đại ngày nay.
Description: 74 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5672
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.