Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56861
Nhan đề: Chung cư, nhà cao tầng với quy hoạch đô thị
Tác giả: Lưu, Đức Hải
Từ khoá: Chung cư
Nhà cao tầng
Quy hoạch đô thị
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Người Xây dựng;Số 11+12 .- Tr.23-25,33
Tóm tắt: Quy hoạch chung đô thị nói chung và quy hoạch phát triển nhà chung cư, nhà cao tầng nói riêng là mục tiêu mà các đô thị lớn ở nước ta cần hướng đến trong tương lai. Trong đó, việc xây dựng mới các khu chung cư, nhà cao tầng là một trong những nội dung quan trọng mà chính quyền cần tập trung thực hiện nhằm giải quyết vấn đề bùng nổ dân số ở các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,... Sự phát triển của hệ thống nhà ở đô thị có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và chất lượng sống cư dân đô thị đó.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56861
ISSN: 0866-8531
Bộ sưu tập: Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.1 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.