Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56861
Title: Chung cư, nhà cao tầng với quy hoạch đô thị
Authors: Lưu, Đức Hải
Keywords: Chung cư
Nhà cao tầng
Quy hoạch đô thị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 11+12 .- Tr.23-25,33
Abstract: Quy hoạch chung đô thị nói chung và quy hoạch phát triển nhà chung cư, nhà cao tầng nói riêng là mục tiêu mà các đô thị lớn ở nước ta cần hướng đến trong tương lai. Trong đó, việc xây dựng mới các khu chung cư, nhà cao tầng là một trong những nội dung quan trọng mà chính quyền cần tập trung thực hiện nhằm giải quyết vấn đề bùng nổ dân số ở các đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,... Sự phát triển của hệ thống nhà ở đô thị có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và chất lượng sống cư dân đô thị đó.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56861
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.