Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56887
Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự kế thừa, phát triển tinh thần Cách mạng Tháng Mười
Authors: Nguyễn, Văn Toàn
Keywords: Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự kế thừa
Tinh thần Cách mạng Tháng Mười
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 11+12 .- Tr.82-85
Abstract: Những kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Mười đã soi sáng cho con đường Cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh rằng: “Việt Nam có câu tục ngữ: “Uống nước nhớ nguồn”. Càng nhớ lại những ngày tủi nhục mất nước, nhớ lại mỗi bước đường đấu tranh cách mạng đầy hy sinh, gian khổ mà cũng đầy thắng lợi vẻ vang thì giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam càng thấm thía công ơn to lớn của Lênin và Cách mạng tháng Mười.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56887
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.