Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56939
Title: Du lịch thông minh ở tỉnh Ninh Bình: Thực trạng và giải pháp
Authors: Nguyễn, Thị Thu Hiền
Đinh, Thị Thu Hương
Lê, Minh Phương
Keywords: Du lịch thông minh
Ở tỉnh Ninh Bình
Thực trạng và giải pháp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 05 .- Tr.80-82
Abstract: Ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển du lịch là hướng đi phù hợp với xu hướng cách mạng số khi chỉ với một chiếc điện thoại thông minh và một kết nốì internet, du khách, người dân và doanh nghiệp có thể dễ dàng truy cập và tìm hiểu các thông tin về du lịch. Tuy nhiên, quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào du lịch ở Việt Nam nói chung, tỉnh Ninh Bình nói riêng, còn nhiều hạn chế, cần những giải pháp chính sách.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56939
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.2.4


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.