Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5696
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch miệt vườn tại tỉnh Vĩnh Long
Authors: Đào, Ngọc Cảnh
Huỳnh, Thị Cẩm Nhi
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Vĩnh Long có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch miệt vườn như có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội. Đề tài cũng trình bày tiềm năng (có nhiều trái cây ngon, các món ăn dân dã, các di tích lịch sử, đình chùa gắn liền với các lễ hội, các làng nghề truyền thống và các văn nghệ nghệ thuật đờn ca tài tử,…), các điều kiện tác động đến du lịch miệt vườn (hệ thống đường giao thông, hệ thống điện nước, cơ sở ăn uống lưu trú, nguồn nhân lực và chính sách nhà nước) và thực trạng phát triển du lịch miệt vườn của tỉnh Vĩnh Long như số lượng khách, các loại hình du lịch và địa bàn phát triển. Để từ đó đưa ra các định hướng và giải pháp phát triển du lcihj miệt vườn (chính sách phát triển, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, tài nguyên môi trường, quảng bá và an ninh an toàn)
Description: 66 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5696
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.