Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56981
Title: Dịch vụ khí hậu trong đầu tư kết cấu hạ tầng phối cảnh quy hoạch cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai
Authors: Phạm, Hoàng Mai
Nguyễn, Anh Tuấn
Nguyễn, Diệu Trinh
Nguyễn, Giang Quân
Nguyễn, Thị Minh Ngọc
Hodick, Benjamin
Lotzsen, Katharina
Nguyễn, Hoàng Xuân Anh
Ngô, Tiến Chương
Ngô, Phúc Hạnh
Keywords: Dịch vụ khí hậu
Đầu tư kết cấu hạ tầng phối cảnh
Quy hoạch cho sự phát triển bền vững
Việt Nam trong tương lai
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 07 .- Tr.10-15
Abstract: Việt Nam hiện đang nằm trong top 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất với biến đổi khí hậu. Hàng năm, giống như bất kỳ quốc gia đang phát triển nào khác, Việt Nam đầu tư hàng tỷ USD vào các dự án kết cấu hạ tầng dài hạn, đặc biệt là các công trình bảo vệ bờ biển. Tuy nhiên, thông tín khí hậu trong tương lai hiếm khi được xem xét một cách có hệ thông trong quy hoạch các kết cấu hạ tầng đó, dẫn đến các quyết định đầu tư không tốt và rủi ro cao về thiệt hại kinh tế khi đối mặt với các hiện tượng biến đổi khí hậu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/56981
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.209.138


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.