Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5698
Title: Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch cộng đồng cồn Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Authors: Nguyễn, Thị Bé Ba
Tiêu, Thanh Phát
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá những tiềm năng, đưa ra những định hướng và giải pháp để phát triển du lịch cộng đồng cồn Bình Thạnh huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Dựa trên khảo sát thực tế cuộc sống của người dân tại địa phương, tác giả nhận thấy tại đây có nhiều điều kiện để phát triển du lịch cộng đồng bên cạnh đó cũng có những khó khăn cần được khắc phục từ đó có những hướng đi và cách tổ chức du lịch cộng đồng tốt hơn.
Description: 92 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5698
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.