Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5698
Nhan đề: Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch cộng đồng cồn Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Tác giả: Nguyễn, Thị Bé Ba
Tiêu, Thanh Phát
Từ khoá: Việt Nam học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá những tiềm năng, đưa ra những định hướng và giải pháp để phát triển du lịch cộng đồng cồn Bình Thạnh huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Dựa trên khảo sát thực tế cuộc sống của người dân tại địa phương, tác giả nhận thấy tại đây có nhiều điều kiện để phát triển du lịch cộng đồng bên cạnh đó cũng có những khó khăn cần được khắc phục từ đó có những hướng đi và cách tổ chức du lịch cộng đồng tốt hơn.
Mô tả: 92 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5698
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.55 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.