Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57015
Title: Chủ tịch CuBa Fidel Castro: "chủ tịch Hồ Chí Minh, một người tôi rất kính phục"!
Authors: Nguyễn, Văn Toàn
Keywords: Chủ tịch CuBa Fidel Castro
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Một người tôi rất kính phục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 323+324 .- Tr.49-52
Abstract: Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2-12-1960 và Chủ tịch Cuba Fidel Castro từng kết luận rằng: “Quan hệ Việt Nam - Cuba là mối quan hệ đặc biệt, không có tiền lệ, là hình mẫu của quan hệ quốc tế”. Nhưng Chủ tịch Cuba Fidel Castro luôn nuối tiếc một điều trong cuộc đời mình là không được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đã bày tỏ rằng: “Nếu có ai đó hỏi tôi, trong quan hệ hữu nghị với Việt Nam có điều gì đáng tiếc, thì tôi sẽ nói là có. Chỉ có mỗi một nỗi đau và ân hận là tôi không thể tới Việt Nam trước ngày 3-9-1969, nên không có vinh dự gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người tôi rất kính phục". Và vào ngày 10-9-2013, Chủ tịch Fidel Castro cũng đã viết rằng: “tôi không có đặc ân được gặp Hồ Chí Minh - người sáng lập đầy huyền thoại ra nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đất nước của người An Nam mà người anh hùng dân tộc của chúng ta - José Marti - đã nói đến một cách sinh động năm 1889 trên quyển tạp chí dành cho cho thiếu nhi mang tên Tuổi Vàng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57015
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.34.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.