Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57025
Title: 10 cây cầu nước "kỳ lạ" và "Độc đáo" nhất trên thế giới
Keywords: Cầu nước
Kỳ lạ
Độc đáo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 323+324 .- Tr.58-60
Abstract: Cầu nước (được hiểu là “con sông này nằm trên con sông kia”) là cấu trúc cầu mang theo kênh mương để tàu bè có thể di chuyển được qua những dòng sông, thung lũng, đường sắt và đường bộ. Dưới đây là 10 những cây cầu nước “kỳ lạ” và “độc đáo” nhất trên thế giới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/57025
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.2 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.145.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.